Ikgadējie maksājumi

Latvijas Farmaceitu biedrības birojs atgādina pievērst uzmanību savai maksājumu vēsturei!

2024. gads straujiem soļiem tuvojas pusei, tomēr daudzi reģistrētie farmācijas speciālisti joprojām nav veikuši obligāto Latvijas Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistra uzturēšanas maksājumu par 2023. gadu! Šī iemesla dēļ aicinām pievērst īpašu uzmanību sadaļai "Veiktie maksājumi" jūsu LFB vietnes personīgajā profilā!

Gan pie Reģistra uzturēšanas maksājumiem, gan biedra naudas maksājumiem (ja esat LFB biedrs) norādīts gads, par kuru konkrētais maksājums veikts. Ja savā slēgtajā sadaļā pie veiktajiem maksājumiem redzat, ka esat aizmirsis veikt maksājumus par 2023. gadu (vai senākus maksājumus), lūdzam tos veikt bez kavēšanās! Savukārt maksājumus par 2024. gadu jāveic līdz 31.12.2024.

Atgādinām, ka farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrēšana, tajā skaitā izmaiņu reģistrēšana un ikgadējā reģistra uzturēšana, ir maksas pakalpojumi, kas tiek veikti par reģistrējamās personas līdzekļiem saskaņā ar cenrādi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.454 3.pielikumam. 
Savlaicīga maksājumu neveikšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.454 17.punktu var būt par iemeslu reģistra apturēšanai!

Maksājumu informācija tiek apstrādāti divu nedēļu laikā no maksājuma saņemšanas, tādēļ informācija var uzreiz neuzrādīties LFB slēgtajā sadaļā!

Neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt vai rakstīt LFB birojam!

Sveicam slimnīcu aptieku kolēģus!

27. martā pirmo reizi pasaulē atzīmējam Slimnīcu aptieku dienu!

Sirsnīgi sveicam slimnīcu aptiekās (slēgta tipa aptiekās)
strādājošos farmaceitus un farmaceita asistentus,
kā arī pārējo slimnīcu aptieku personālu!

Plašāka informācija preses relīzē ŠEIT!

  

LFSA pārstāvju viesošanās LFB?v=1713901478

LFSA pārstāvju viesošanās LFB

2024. gada 21. februārī Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) birojā viesojās Latvijas Farmācijas studentu asociācijas (LFSA) pārstāves. LFSA valdē 2023. gada rudenī notikušas izmaiņas, un amatā stājusies jauna asociācijas prezidente - Anna Novosada. Anna kopā ar kolēģi Ennatu Viļumu bija ieradušās LFB birojā, lai tuvāk iepazītos ar LFB un tās prezidenti Daci Ķikuti, pastāstītu par LFSA aktivitātēm un pārrunātu saimnieciskus jautājumus. 

Saskaņā ar LFB Statūtiem LFSA ir viena no LFB sekcijām jeb struktūrvienībām, tomēr LFSA, ievērojot savu nolikumu un LFB Statūtus, darbojas un savus uzdevumus veic galvenokārt patstāvīgi. LFSA apvieno Latvijas augstskolu un koledžu farmācijas studentus un šo iestāžu absolventus trīs gadus pēc studiju pabeigšanas, ar mērķi rūpēties par farmācijas studentu vispārīgo un profesionālo izglītību un aizstāvēt farmācijas studentu intereses, un vairot farmaceita profesionālo prestižu.

LFSA pārstāves tikšanās laikā pastāstīja, ka LFSA šobrīd darbojas ap 80 biedru, pārsvarā no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes, savukārt LFSA valdē darbojas pieci biedru kopsapulcē vēlēti valdes locekļi. Studentes informēja par asociācijas dalību Eiropas Farmācijas studentu asociācijā (EPSA), kā arī informēja par asociācijas tuvākās nākotnes plāniem - dalību Baltic Pharmaceutical Students’ Seminar (Baltijas farmācijas studentu seminārs) aprīlī Polijā, kā arī LFSA delegātu dalību šī gada jūnijā Čehijā notiekošajā EPSA kongresā. Septembrī tiks organizēts jau tradicionālais LFSA Rudens seminārs, kurā uzstājamies LFSA pārstāvji vēlētos redzēt arī LFB prezidenti D. Ķikuti, savukārt līdz tam, vēl šajā pusgadā, plānots organizēt LFSA biedru saliedēšanās pasākumus. 

Tikšanās laikā starp LFB un LFSA tika apspriestas iespējas ciešākai sadarbībai un informācijas apmaiņai starp abām organizācijām - Dace Ķikute un LFB projektu koordinatore Monta Zimerte pastāstīja LFSA pārstāvēm par šogad LFB plānotajām aktivitātēm un pasākumiem, kā arī par farmācijas studentu iespējām tajās piedalīties, savukārt Anna un Ennata no LFSA dalījās savā pieredzē un novērojumos, kurus guvušas, studējot farmāciju un piedaloties LFSA darbā.

No kreisās: Ennata Viļuma (LFSA), Dace Ķikute (LFB), Anna Novosada (LFSA) un Monta Zimerte (LFB)

Ieplāno dalību LFB tālākizglītības konferencēs 2024. gadā jau laikus!?v=1713901478

Ieplāno dalību LFB tālākizglītības konferencēs 2024. gadā jau laikus!

Aicinām iepazīties ar LFB konferenču grafiku 2024. gadam! 

Esam sagatavojuši 2024. gada LFB konferenču grafiku - kopskaitā paredzētas 9 konferences, no kurām pirmā notiks tiešsaistē Zoom platformā 9. februārī, savukārt pārējās konferences notiks klātienē: 3 konferences Latvijas reģionos, 4 – Rīgā, savukārt Vasaras plenēra norises vieta vēl tiks precizēta.

LFB organizētie tālākizglītības pasākumi arī turpmāk būs fokusēti uz aktualitātēm nozarē un specifisku, farmaceitam nepieciešamu kompetenču apgūšanu un papildināšanu - informēšanu un konsultēšanu par farmakoloģiski aktīvajām vielām, farmaceitisko pakalpojumu sniegšanu, sabiedrības veselības veicināšanu, slimību profilaksi u.c. Šogad esam apņēmušies katrā no mūsu organizētajām konferencēm iekļaut arī menedžmenta kompetencēm atbilstošu saturu, lai par katras konferences apmeklēšanu papildu tiktu saņemti arī 0,5-1,5 menedžmenta kompetenču punkti, kas īpaši aktuāli ir sertificētiem farmaceitiem.

2024. gada konferenču sezonu noslēgsim ar Latvijas Farmaceitu biedrības Gada konferenci 8. novembrī, kura tiks aizvadīta svētku zīmē, jo tās laikā svinēsim Latvijas Farmaceitu biedrības trīsdesmito gadskārtu.

LFB konferenču grafiks 2024. gadam atrodams sadaļā zem kalendāra: