LFB 16.07.2024. komentārs par notiekošo sasitībā ar jauno zāļu cenu modeli?v=1721263683

LFB 16.07.2024. komentārs par notiekošo sasitībā ar jauno zāļu cenu modeli

15.07.2024 notika Veselības ministrijas tikšanās ar nozari. Sarunas laiks bija limitēts - nedaudz vairāk par stundu. Būtībā visi nozares pārstāvji vēlreiz uzsvēra riskus, kuri var iestāties pie virzītā zāļu cenu jaunā modeļa. LFB uzsvēra farmaceita lomas mazināšanos (ne palielināšanos), vertikālās integrācijas stiprināšanu, kurā farmaceita profesionālais lēmums tiks vēl vairāk ietekmēts no komersantu puses. Kategoriski PRET esam pret atšķirīgām zāļu cenām aptiekās, tas ir pretrunā ar ES Tiesas lēmumu (lieta C-530/20 2022, gada decembris), jo VM piedāvātais cenu modelis atlaides neaizliedz. Tas ir neētiski pret pacientu un pret farmaceita profesionālo pienākumu izpildi, kā arī zāles tiek pielīdzinātas plaša patēriņa precēm, uz kurām parasti attiecas atlaides un samazinātas cenas. Nerunājot par pašas valsts un tās iestāžu gatavību kvalitatīvi un laikā izpildīt cenu reformā paredzētās prasības.

Diemžēl - dzirdīgu ausu nebija, dialogs neveidojās. Veselības ministrijas priekšlikumi tiek forsēti virzīti šodienas, 16.jūlija MK sēdē BEZ risku izvērtēšanas un atbilžu sniegšanas profesionāļiem.

Iespējams, ka farmaceitiem profesionālās tiesības kvalitatīvi sniegt farmaceitisko aprūpi būs jāaizstāv protesta akcijās. Pacienta drošība nedrīkst tikt ietekmēta.

Šodien LFB piedalās MK sēdē - bet, protams, attālināti, un nezinām, vai mums dos iespēju izteikties.

LFB 12.07.2024. komentārs par notiekošo sasitībā ar jauno zāļu cenu modeli?v=1721263683

LFB 12.07.2024. komentārs par notiekošo sasitībā ar jauno zāļu cenu modeli

Cien. kolēģi!

Žurnālisti masu medijos aktīvi iztirzā un izsaka savus viedokļus par Veselības ministrijas virzīto zāļu cenu reformu. Izskan pat apgalvojumi kā "karš", kas ir pilnīgs žurnālistes izdomājums. Ir pamatoti uzdoti jautājumi par riskiem, kas nebija un netiek iztirzāti no politikas veidotāju puses. LFB ir parakstījusi kopīgu nozares organizāciju vēstuli ar lūgumu tikties ar premjeri Eviku Siliņu, atbilde nav saņemta, tikšanās līdz šai dienai nav notikusi. Esam tikušies ar atsevišķām deputātu frakcijām, gatavojuši un snieguši viedokļus TV3, Neatkarīgajai rīta avīzei, LTV1. Visu šo nedēļu esam aktīvā argumentu un skaidrojumu meklēšanā roku rokā ar Aptieku biedrību, kuru vada LFB valdes locekle Agnese Ritene. Mēs tiešām ceram, ka premjere tomēr tiksies ar nozari, lai gan patreiz tieši skaļais politiskais lēmums, ka zāles būs lētākas par 20% dominē gan žurnālistu, gan iedzīvotāju, gan citu politiķu apziņā. Par nozares norādītajiem riskiem praktiski tiek klusēts, jeb sniegts virspusējs VM apgalvojums, ka aptieku ienākumi palielināšoties. Vai valdībai tiešām nav skaidrs, ko nozīmē vertikālā integrācija farmācijā, un kā tā praktiski izpaužas? Mēs ikdienā labi izjūtam, ko nozīmē vertikālā integrācija farmaceita darbā ikdienā, cik ļoti daudz pienākumu un detaļu un ATBILDĪBAS gulstas uz farmaceitu, arī uz farmaceita asistentu, ikdienas pienākumus pildot. Zinām, ka ir ļoti smagi balansēt farmaceitiskās - veselības aprūpes intereses ar komercinteresēm. Daudzu kolēģu atalgojums ir atkarīgs tieši no pārdošanas rezultātiem . Farmaceitu algas nav noteiktas likumdošanā un netiek izmaksātas no valsts budžeta. Aptieku skaits (pilsētās) ir liels, bet farmaceitiskā personāla skaits bieži nav pietiekošs. Aptiekas peļņas gūšana un rentabilitāte - komersantu kritērijs, pacienta labā un pilnībā izpildītas farmaceitiskās aprūpes prasības zāļu izsniegšanā, tos skaitā - arī bezrecepšu zāļu - farmaceitu kritērijs. Jebkurš likumdevēja lēmums par zālēm, to izplatīšanu praktiski jāveic farmaceitiem - saņemot arī iedzīvotāju reakciju, uzslavas vai - biežāk, neizpratni līdz par emocionālas vardarbības līmenim. Vai pašvaldību vadības reģionos jau sarēķinājušas, cik iedzīvotājus var skart individuālo aptieku slēgšana? Vai ministrija strādā pie noteikumiem, kāda ir optimāla darba slodze farmaceitam aptiekā (piemēram, ka vidēji receptes sagatavošanai un izsniegšanai kvalitatīvi jāpatērē pat 10 min, jāveic virkne darbību, arī administratīvo, par kurām žurnālisti neinteresējas...), vai ir normāli, ka ir aptiekas, kuras “skaitās, ka strādā”, jo atvērtas dažas stundas nedēļā? Cik darba stundas aptiekā pavada aptiekas vadītājs (atbildīgā persona licencē un praksē) ?

Paredzētā cenu reforma būšot jāuzsāk ar 1. novembri, daļa no tās - ar 1. janvāri. Kā to varēs savienot ar vienlaicīgi plānoto NVD reorganizāciju (ID 24-UZ-251), kad ar E-veselības (līdz ar to arī E-receptes) darbību nodarbosies pavisam jauna - cita iestāde? Kādas administratīvās prasības sekos? kas notiks ar e-receptes moduli? Cik zinoši un pieredzējuši būs jaunās iestādes darbinieki, ja zinām, kādas problēmas ir joprojām ikdienā e-receptē? Un vispār - kāds tad varētu izskatīties zāļu izsniegšanas logs e-receptē, ja jāpilda reformā paredzētais? Kā to varēs aizpildīt? Vai tiek programmēts kas jauns? Kas? kad tad farmaceiti tiks ar to iepazīstināti? Ir tikai zināms, ka jebkuras normatīvo aktu izmaiņas, kuras skar, E-receptes darbību, no valsts puses nav varēts ieviest laikā un vajadzīgā kvalitātē (piemēri -kaut vai daži, personas identificēšana digitālo pakalpojumu sniegšanai, pārrobežu E-recepte, izmaiņas no 50% uz 75% kompensējamo zāļu izsniegšanā, nesakārtotā recepšu izsniegšana bērniem (vecāku identifikācija) u.c.). Kā farmaceiti var būt droši, ka tik masīvas izmaiņas notiks gludi? Vai farmaceiti garīgi un fiziski šo visu izturēs? Mēs esam stipri, gudri, pacietīgi - bet, šķiet līdz robežai. Ja valdības rīcībā, sagatavojot normatīvo aktu izmaiņas, ir labi apmaksāti “sprinteri”, atvainojiet - iedzīvotājus aptiekā sprinta tempā apkalpot nevar... Tas apdraud pacienta drošību.

LFB viedoklis par VM izstrādāto jauno zāļu cenu veidošanas principu?v=1721263683

LFB viedoklis par VM izstrādāto jauno zāļu cenu veidošanas principu

Papildināts: 08.07.2024.

Veselības ministrijas jaunais zāļu uzcenojuma veidošanas modelis šobrīd ir farmācijas nozarē apspriestākais temats, jo cenu veidošanas principu maiņa skar ikvienu zāļu apritē iesaistīto - ražotājus, lieltirgotājus, aptiekas un, protams, arī farmācijas speciālistus. Ar VM piedāvāto jauno cenu veidošanas modeli iespējams iepazīties šeit.


Arī Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) jau no pirmsākumiem aktīvi iesaistījusies jaunā modeļa vērtēšanā un viedokļa paušanā, norādot uz dažādiem riska faktoriem, kas varētu negatīvi ietekmēt aptiekas, aptiekās strādājošos farmācijas speciālistus un, protams, rezultātā arī pacientus. Diemžēl komunikācijā ar Veselības ministriju par riskiem un jaunā modeļa trūkumiem netiek ņemti vērā nedz nozares, nedz Konkurences padomes, nedz citu kompetento iestāžu un ministriju iebildumi un izteiktās bažas. VM pašreizējais komunikācijas stils par jauno cenu veidošanas modeli ir pret nozares pārstāvju bažām noraidošs, nepamatoti sasteigts un kopumā uzticību neviesošs. Šie jautājumi jau atkārtoti tika pārrunāti 3. jūlijā sasauktajā LFB valdes ārkārtas sēdē, kurā cita starpā tika izteiktas bažas arī par NVD kapacitāti un spējām tehniski nodrošināt jaunās sistēmas ieviešanu darbībā - līdzšinējā aptieku pieredze sadarbībā ar NVD nevieš uzticību, ka E-veselības sistēma un NVD spēs nodrošināt paredzēto izmaiņu tehniskos risinājumus. Kā piemērs valdes sēdē tika pārrunāta E-veselības sistēmas un NVD negatavība no 1. jūlija spēkā esošajām izmaiņām medikamentu kompensācijas sistēmā, kad medikamentiem, kuriem līdz šim noteikta 50% kompensācija, tā paaugstināta līdz 75% - E-veselības sistēmā attiecīgas izmaiņas laikus nav veiktas, daudzās aptiekās medikamenti izsniegti ar nepareizu kompensācijas procentu, savukārt citviet pacientiem nācies atgriezties pie ārsta, lai iegūtu jaunu recepti. Informāciju aptiekām NVD nosūtījusi tikai 1. jūlija vēlā pēcpusdienā. 

LFB noteikti turpinās iebilst nesaprotamajai VM komunikācijas praksei un turpinās iestāties par farmācijas speciālista lomu tik nozīmīgu izmaiņu apstākļos. Šobrīd piedāvājam farmācijas speciālistiem iepazīties ar LFB sagatavoto 26.06.2024. vēstuli Veselības ministrijai, kurā neatbalstām VM sagatavotā zāļu cenu veidošanas modeļa ieviešanu, norādot gan uz nepieciešamību farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu aptiekām apmaksāt par katru recepšu zāļu izsniegšanas epizodi (nevis tikai par pirmreizēju izsniegšanu), gan norādot uz plānotā finansējuma nepietiekamību kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā aptiekās.

Vairāk lasiet:

LFB vēstule (26.06.2024.) Veselības ministrijai ŠEIT
LFB iebildumi (05.07.2024.) pret sabiedriskajā apspriedē nodoto grozījumu projektu ŠEIT

 

Informācija absolventiem?v=1721263683

Informācija absolventiem

Latvijas Farmaceitu biedrība sirsnīgi sveic visus jaunos kolēģus - diplomus nupat saņēmušos farmācijas studiju absolventus!

Tā kā pirms darba attiecību uzsākšanas aptiekā obligāti nepieciešams reģistrēties Latvijas Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā, kuru uztur Latvijas Farmaceitu biedrība, lūdzam absolventus rūpīgi iepazīties ar informāciju par reģistrācijas kārtību (šeit)

Ļoti priecāsimies arī par tiem jaunajiem speciālistiem, kas izrādīs interesi un pievienosies Latvijas Farmaceitu biedrībai kā biedri, par ko vairāk informācijas atradīsiet (šeit)

Ikgadējie maksājumi

Latvijas Farmaceitu biedrības birojs atgādina: 
pievērsiet uzmanību savai veikto maksājumu vēsturei!

 

2024. gads jau ir pāri pusei, tomēr daudzi reģistrētie farmācijas speciālisti joprojām nav veikuši obligāto Latvijas Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistra uzturēšanas maksājumu par 2023. gadu!

Šī iemesla dēļ aicinām pievērst īpašu uzmanību sadaļai "Veiktie maksājumi" jūsu LFB vietnes personīgajā profilā!

 

LFB piedalās pilotprojektu konkursa EXPO pasākumā

No 18. līdz 19. jūnijam īpašā EXPO pasākumā klātienē un tiešraidē norisinājās labāko veselības aprūpes pakalpojumu modeļu pilotprojektu prezentēšana.

EXPO pasākuma divās dienās kopā tika prezentēti 33 pilotprojekti, kas piedalās Nacionālā veselības dienesta (NVD) īstenotajā projektā “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija”. Labākās prezentētās idejas tiks virzītas finansējuma saņemšanai, lai piedāvātais veselības aprūpes risinājums līdz 2026. gadam izietu tā pārbaudi praksē. Savukārt nākotnē, tos pilotprojektus, kas būs pierādījuši savu efektivitāti un nozīmīgumu testēšanas posmā, plānots iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu grozā. 

Savu pilotprojekta ideju jauna veselības aprūpes pakalpojuma izveidei prezentēja arī Latvijas Farmaceitu biedrība