I. F un FA reģistrācija:

 1. aizpildīts reģistrācijas iesniegums
  1. punktā 3.1 jāuzrāda dati par esošo (pēdējo) darba vietu, datums, kad tur sākts strādāt (neatkarīgi no aptiekas juridiskās maiņas);
  2. iesniegumam jābūt parakstītam un ar datumu.
 2. pases kopija, uzrādot oriģinālu;
 3. diploma kopija, uzrādot oriģinālu;
 4. laulības apliecības kopija (vai cita uzvārdu maiņas apliecinoša dokumenta kopija), uzrādot oriģinālu – ja diplomā uzvārds atšķiras no pašreizējā;
 5. izziņa no darba vietas (ja strādā vairāk nekā vienā aptiekā, tad jāiesniedz izziņas arī no pārējām aptiekām, kurās pašlaik strādā). Izziņā jābūt norādītam:
  1. vārdam, uzvārdam;
  2. personas kodam;
  3. aptiekas precīzam nosaukumam (atbilstoši licencē uzrādītajam);
  4. datumam, no kāda laika un kādā amatā strādā;
  5. izziņas izdošanas datumam, zīmogam, izdevēja parakstam un atšifrējumam;
 6. darba grāmatiņas kopija, uzrādot oriģinālu (lai arī darba grāmatiņu juridiskā izmantošana ir beigusies, tas ir vienīgais reālais dokuments, kas apliecina profesionālo stāžu; stāžu var arī apliecināt izziņas no iepriekšējām darba vietām, sliktākajā gadījumā darba līgumi, nodokļu grāmatiņa);
 7. aptiekas licences kopiju, lai varētu precīzi pārliecināties par uzņēmuma un aptiekas nosaukumu, lūdzam papildus iesniegt; 
 8. valsts valodas prasmes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja izglītība iegūta citā, nevis latviešu valodā (sevišķi attiecas uz tiem, kas izglītību ieguvuši LPSR laikos); 
 9. divas krāsainas fotogrāfijas 3x4 cm; 
 10. 35.57 EUR  (reģistrācija notiks tikai pēc maksājuma). 

Vēlams pieteikuma veidlapu un dokumentus iesniegt personīgi (ir pieļaujams, ka dokumentus iesniedz kāds aptiekas pārstāvis, ar nosacījumu, ka veidlapa ir aizpildīta un parakstīta personīgi) un iesniedzamo dokumentu kopijām ir līdzi uzrādāmi oriģināli. Reģistrācijas iesniegumu un dokumentus var atsūtīt arī pa pastu ierakstītā vēstulē, bet tādā gadījumā visām dokumenta kopijām jābūt notariāli apstiprinātām.
Reģistrācijas iesniegumu un iesniegumu izmaiņu reģistrācijai var saņemt LFB vai LFB mājas lapā www.farmaceitubiedriba.lv.

Pēc dokumentu  iesniegšanas Latvijas Farmaceitu biedrība izvērtē iesniegtās ziņas un dokumentus, kā arī pieņem lēmumu par Farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu. Lēmums un vēstule tiek nosūtīti uz F vai FA norādīto adresi, e-pastu vai faksu, norādot arī datumu, no kura varēs saņemt reģistrācijas apliecību un piespraudi.

II. Reģistra gada uzturēšanas maksa:

Katru gadu reģistrētajiem F un FA ir jāmaksā reģistra gada uzturēšanas maksa 3.56 EUR . Par maksājuma periodu tiek uzskatīts kalendārais gads, laika periods no 1.janvāra līdz 31.decembrim, līdz ar to gada maksa par tekošu gadu ir jāsamaksā līdz tekošā gada 31.decembrim. Ja šis maksājums nav veikts, LFB ir tiesīga lemt par F vai FA reģistrācijas darbības apturēšanu līdz maksājuma nokārtošanai.

Reģistra gada uzturēšanas maksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu. To var izdarīt arī viss aptiekas kolektīvs vienlaicīgi, norādot katra maksātāja vārdu un uzvārdu, un maksājuma mērķi (reģistra uzturēšanas gada maksa). Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:

Juridiskā adrese: Pils iela 21 Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. 40008008676
A/S „SWEDBANKA”
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV60 HABA 0551 0092 6263 1

III. Izmaiņas reģistrā:

Izmaiņas reģistrā jāiesniedz 15 darba dienu laikā. Iesniegums jāiesniedz LFB, vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (tādā gadījumā iesniegumam klāt jāpievieno dokumenti, kas apliecina izmaiņas, kā arī kvīti par maksājumu veikšanu – 1.42 EUR).

Daži piemēri sakarā ar izmaiņām:

1. Piemērs:

Ja F vai FA strādāja SIA “X”, aptiekā “XX” par vadītāju un darba attiecības tiek izbeigtas, kā arī ir jauna darba vieta SIA “Z”, aptiekā „S”, tad šajā gadījumā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

a) aizpildīts iesniegums par izmaiņām;

b) darba vietas izziņa no SIA “X” par nostrādāto laika periodu, kurā precīzi ir minēts vārds, uzvārds, personas kods, uzņēmuma nosaukums, aptiekas nosaukums, datums no kura līdz kuram strādāts, kā arī ieņemamais amats;

c) darba vietas izziņa no SIA “Z” par darba attiecību uzsākšanu aptiekā „S”;

d) aptiekas „S” licences kopija;

e) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR.

2. Piemērs:

Ja ir notikusi uzvārda maiņa, jāiesniedz šādi dokumenti:

a) aizpildīts iesniegums par izmaiņām;

b) dokuments par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu. Ja sūta pa pastu, tad jābūt notariāli apstiprinātai kopijai;

c) jaunās pases kopija, uzrādot oriģinālu;

d) viena fotogrāfija (3x4 cm) jaunajai apliecībai;

e) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR, kā arī  4.05 EUR par jaunās piespraudes izgatavošanu un 4.00 EUR par jaunās apliecības izgatavošanu = kopā 9.47 EUR;

f) jāatgriež vecā reģistrācijas apliecība un piespraude.

3. Piemērs:

Ja ir iegūta augstākā farmaceitiskā izglītība FA, jāiesniedz šādi dokumenti:

a) aizpildīts iesniegums par izmaiņām;

b) augstākās izglītības diploma kopija, uzrādot oriģinālu. Ja sūta pa pastu, tad jābūt notariāli apstiprinātai kopijai;

c) izziņa no darba vietas, no kura datuma līdz kuram F strādājis kā FA, no kura datuma pārcelts par F;

d) viena fotogrāfija (3x4 cm) jaunajai apliecībai;

e) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR, kā arī  4.05 EUR  par jaunās piespraudes izgatavošanu un 4.00 EUR par jaunās apliecības izgatavošanu = kopā 9.47 EUR;

f) jāatgriež vecā reģistrācijas apliecība un piespraude.

4. Piemērs:

Ja pasei ir beidzies derīguma termiņš, tad ir jāiesniedz jaunās pases kopija. Maksājums šai gadījumā netiek ņemts.

IV. Apliecības un/vai piespraudes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā:

Apliecības un/vai piespraudes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, jāpaziņo LFB, lai var izgatavot jaunu. Šajā gadījumā mainās arī reģistrācijas numurs, tāpēc ir:

a) jāuzraksta iesniegums LFB ar lūgumu piešķirt jaunu reģistrācijas Nr., sakarā ar vecās apliecības (un piespraudes) nozaudēšanu;

b) jāiesniedz vienu fotogrāfiju (3x4 cm) jaunajai apliecībai;

c) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR, kā arī  4.05 EUR par jaunās piespraudes izgatavošanu un 4.00 EUR par jaunās apliecības izgatavošanu = kopā 9.47 EUR;

d) jāatgriež bojāto reģistrācijas apliecību un/vai piespraudi.

Par jaunas piespraudes izgatavošanu, ja vecā ir salūzusi, sabojāta ir jāsamaksā 4.05 EUR  un jāatgriež vecā piespraude.

V. Apturētas reģistrācijas atjaunošana.

Lai atjaunotu F vai FA apturēto reģistrāciju:

a) jāuzraksta iesniegums LFB ar lūgumu atjaunot reģistrāciju;

b) jāsamaksā reģistra gada uzturēšanas maksa 3.56 EUR par to gadu (-iem), kad ir palikts parādā. 

VI. Reģistrācijas apturēšana:

Lai apturētu reģistrāciju, kad cilvēks vairs nedomā strādāt aptiekā, ir jāiesniedz LFB iesniegums ar lūgumu apturēt reģistrāciju.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2022. gada 2. februārī, plkst. 10:30
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi