ĀRVALSTĪS IEGŪTAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Latvijas Farmaceitu biedrība  izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības farmaceita un farmaceita asistenta profesijā, kas Latvijas Republikā ir  reglamentēta profesija.

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas  Akadēmiskās informācijas centrā (turpmāk – AIC) -  http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija, kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā.

AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas Farmaceitu biedrībai, lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība. Uz tās pamata persona drīkst reģistrēties Latvijas Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā. Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, LFB informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību ir iespējams apgūt. Pretendentam ir tiesības uzreiz kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.

Lai Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendentiem būtu pieejama informācija par viņu tiesībām un pienākumiem ir pieejama atjaunotā Rokasgrāmata "Viss, kas jāzina par profesionālo kvalifikācijas atzīšanu" direktīvas 2005/36/EK lietotājiem, kurā skaidrotas direktīvas 2005/36/EK prasības un to piemērošana.

Lietotāja rokasgrāmatas tulkojums pieejams visās oficiālajās ES valodās, un ir pieejams vietnē:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/

Rokasgrāmatu var atras saitē: User guide to Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications

             Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

- ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja persona vēlas veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā;

- ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi;


- ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendē persona, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvusi mītnes valstī, kura nav ES dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.

Uz augšu
Atpakaļ
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK