Farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālā tālākizglītība

No 2013. gada 1. aprīļa aptiekā strādājošiem farmaceitiem un farmaceita asistentiem (turpmāk tekstā – farmācijas speciālistiem) ir saistošas farmaceitu un farmaceitu asistentu profesionālās tālākizglītības prasības. Visiem aptiekā strādājošiem farmācijas speciālistiem ir jāapmeklē profesionālās tālākizglītības pasākumi un noteiktā laika posmā jāsakrāj noteikts tālākizglītības punktu skaits.

No 2023. gada 1. janvāra farmācijas speciālistiem tālākizglītības procesā ir atcelta obligātā prasība ievērot noteikto iedalījumu moduļa, modulim pielīdzināmajos un lekciju tālākizglītības punktos (TP).
Tas nozīmē - visām LFB Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā reģistrētajām speciālistu grupām (farmaceita asistenti, farmaceiti, sertificētie farmaceiti) saglabājas nemainīgs kopējais obligāti iegūstamo TP skaits, bet nav jāievēro iepriekš noteiktā TP proporcija, ņemot vērā pasākuma formu (moduļa, modulim pielīdzinātie un lekciju TP).

Katram farmācijas speciālistam, kurš ir piedalījies tālākizglītības pasākumos, lai apliecinātu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu atbilstoši tālākizglītības prasībām, noteiktā laikā jāiesniedz LFB atbilstoši dokumenti. To var izdarīt Iesniedzot dokumentus bezpapīra formā, 

caur LFB vietnes SLĒGTO SADAĻU!

Autorizējoties savā slēgtajā sadaļā LFB vietnē www.farmaceitubiedrība.lv pie “Mani dati” atrodas “Iesniegums TI novērtējumam”, kuru atverot var iepazīties ar tālākizglītības novērtējuma procesa aprakstu, prasībām un izveidot iesniegumu, balstoties uz “Latvijas farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā” esošajiem datiem.

Pirms iesnieguma izveidošanas, sekojot aprakstītajai procedūrai, nepieciešams pārbaudīt aktuālos datus sadaļā “Mani dati”, informāciju par iegūtajiem un reģistrētajiem tālākizglītības punktiem sadaļā “Apmeklētie TI pasākumi” un jāveic apmaksu par tālākizglītības izvērtēšanu. Papildus citu dokumentu un apmeklēto pasākumu apliecību iesniegšana nav nepieciešama.

Sekmīgas Iesnieguma aizpildīšanas gadījumā ekrānā parādās sistēmas paziņojums par Iesnieguma pieņemšanu un informācija par tālāko Iesnieguma izskatīšanu un tālākizglītības novērtējumu. Jūsu iesniegums automātiski tiek nosūtīts uz LFB e-pasta adresi, kā arī uz jūsu e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīta ziņa par jūsu iesniegumu. Iesniegums saglabājas arī jūsu slēgtās sadaļas Iesniegumu arhīvā pie “Mani dati”. Mēneša laikā no Iesnieguma datuma uz Jūsu e-pasta adresi farmaceitu un farmaceita asistentu Tālākizglītības izvērtēšanas komisija (TIIK) nosūtīs informatīvu paziņojumu par tālākizglītības izvērtējumu un informāciju, sākot ar kuru datumu varat ierasties LFB birojā pēc Apliecības par sekmīgu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu un jaunas reģistrācijas apliecības-piespraudes.

Lūdzam ņemt vērā, ka iesniegumu automātiski var ģenerēt tikai ar “Latvijas farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā” esošajiem datiem un tikai tie speciālisti, kuriem iesnieguma aizpildīšanas brīdī Reģistrā būs ievadīta informācija par pietiekošu punktu skaita iegūšanu pārskata periodā, tādēļ aicinām tālākizglītības punktus krāt laicīgi un neatstāt punktu iegūšanu uz pēdējo brīdi!

 

Maksa par tālākizglītības perioda izvērtēšanu
saskaņā ar LFB cenrādi (no 01.02.2024.) EUR 35.00

Ja apmaksu veic uzņēmums:

Lai Latvijas Farmaceitu biedrība varētu sagatavot rēķinu, nepieciešams rēķina pieprasījums no juridiskas personas administratīvās e-pasta adreses (uz lfb@farmaceitubiedriba.lv) PIRMS Iesnieguma aizpildīšanas.

Samaksa veicama ar bankas pārskaitījumu uz LFB bankas kontu:

Maksājuma mērķī norādīt: Par TI izvērtēšanu, Vārds, Uzvārds, F/FA reģ. Nr.
(pretējā gadījumā maksājuma izpilde var aizkavēties!)

Latvijas Farmaceitu biedrība
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S "SWEDBANK"
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts)

Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti Latvijas Farmaceitu biedrības farmaceitu un farmaceita asistentu Tālākizglītības izvērtēšanas komisijas (TIIK) kārtējā sēdē (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas datuma). 10 darba dienu laikā pēc TIIK sēdes, uz farmācijas speciālista e-pasta adresi tiek nosūtīta informatīva vēstule par turpmākajām darbībām.

Farmācijas speciālists pozitīva TIIK lēmuma gadījumā saņems:

- informatīvo vēstuli par tālākizglītības akceptēšanu ar norādītu jauno tālākizglītības periodu;
- informāciju par tālākizglītības punktiem jaunajam periodam;
- apliecību par sekmīgu tālākizglītības atzīšanu;
- jaunu reģistra Apliecību-piespraudi.

Jaunos dokumentus var saņemt LFB birojā sākot ar e-pastā norādīto datumu apmeklētāju pieņemšanas laikos:
- personīgi (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai
- jūsu pilnvarota persona ar jūsu parakstītu pilnvaru (notariāls apliecinājums nav nepieciešams), uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Uzziņas – lfb@farmaceitubiedriba.lv, tālr. 67280522

Dokumenti, kas attiecas uz farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību:
Koncepcija par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību
Koncepcija par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību: pamatprincipi
Farmācijas speciālistu tālākizglītības vērtēšanas sistēma
Tālākizglītības aktivitāšu vērtēšanas kritēriji
Farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītības programmu mērķu un kompetenču katalogs

Veidlapas:
Pilnvara dokumentu saņemšanai (ja nepieciešams)

feb2024

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2024. gada 1. februārī, plkst. 15:57
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi