Latvijas Farmaceitu biedrības darbības mērķi un uzdevumi

 1. Biedrības darbības mērķis ir Latvijas farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvība, Latvijas sabiedrības veselības veicināšana, farmaceitu un farmaceita asistentu kvalifikācijas pilnveidošana.

 2. Šai sakarā biedrība izvirza uzdevumus:
  • apvienot Latvijas farmaceitus un farmaceita asistentus savā profesionālā organizācijā, it īpaši tos, kuri veic farmaceitisko aprūpi,  
  • nodrošināt farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālo, sociālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību,
  • veikt farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
  • veidot un uzturēt farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
  • veikt un veicināt farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālo zināšanu pilnveidošanu,
  • ­veikt ārpus Latvijas izglītību ieguvušo farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālās atbilstības novērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
  • izstrādāt farmācijas speciālistu profesionālās darbības un farmaceitiskās aprūpes standartus, kvalitātes kritērijus, konsultāciju vadlīnijas, veicināt to ieviešanu un uzraudzīt izpildi
  • sniegt viedokli par aptiekas telpu, iekārtu, aprīkojuma, procesu, farmācijas speciālistu skaita un kvalifikācijas atbilstību  kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai,
  • dot vērtējumu ar farmaceita/farmaceita asistenta profesiju vai farmaceitisko aprūpi saistītos jautājumos vai piedalīties šo jautājumu vērtēšanā pēc tiesas vai citu kompetentu iestāžu pieprasījuma,
  • popularizēt, veicināt un uzraudzīt farmaceitu profesionālās ētikas ievērošanu, nodrošinot Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa darbību,
  • veicināt sabiedrības un valsts institūciju izpratni par farmaceitisko aprūpi kā nozīmīgu tautas veselības aprūpes sastāvdaļu un farmaceita, farmaceita asistenta nozīmību tās realizācijā,
  • veicināt farmaceita un farmaceita asistentu profesiju prestižu sabiedrībā, aizstāvēt to cieņu un neatkarību,
  • atbalstīt un organizēt sabiedrības veselību veicinošus pasākumus, sabiedrības izglītošanu veselības jautājumos,
  • sadarboties ar valsts un nevalstiskām organizācijām savu mērķu sasniegšanai,
  • veicināt farmaceitiskās izglītības sistēmas un satura pilnveidošanu,
  • izstrādāt ieteikumus zinātniskās un praktiskās farmaceitiskās darbības uzlabošanai,
  • organizēt periodisko profesionālo izdevumu izdošanu.

  3.  Biedrība atbalsta un sadarbojas ar  organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kas sekmē biedrības mērķu īstenošanu.

  4.  Paredzēto mērķu sasniegšanai biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.

         Šai nolūkā biedrība ir tiesīga:

  • brīvi izplatīt informāciju par savu darbību,
  • izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus,
  • organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam,
  • uzturēt sakarus ar citu valstu nevalstiskām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām,
  • veikt citu publisku darbību.

  5.  Biedrībai ir tiesības iegādāties nekustamo un kustamo īpašumu, veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības, citas nevalstiskas organizācijas, nodibinājumus, biedrības mērķu sasniegšanai.

  6.  Biedrība var piešķirt komandējumus un stipendijas.

LFB statūti (11.11.2017.)

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2022. gada 3. augustā, plkst. 12:41
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi