Ētikas komisijas ziņojums par paveikto 2017.-2021. gadā Latvijas Farmaceitu biedrības 13.kongresam atrodams šeit

Sigita Čulkstena (Ētikas komisijas priekšsēdētāja) - SIA "Insbergs"
E-pasts: sigita@aptieka.lv

Kitija Blumfelde (Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece) - SIA "Latvijas Aptieka"

Vadims Brižaņs - AS "Sentor Farm aptiekas"
E-pasts: bizan85@gmail.com