PAR EIROPAS PROFESIONĀLO KARTI (EPC)

Sākot ar 2016.gada 18.janvāri IMI sistēmā ir uzsācis darbību  Eiropas Profesionālās kartes (EPK) modulis. Nacionālais IMI koordinators Latvijā ir  Ekonomikas ministrija.

Eiropas profesionālā karte (turpmāk-EPK) ir elektronisks sertifikāts, kas tiek izdots profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ES reglamentētajās farmaceita, māsas un fizioterapeita profesijās, kā arī nekustamo īpašumu aģenta un kalnu gida profesijās. Eiropas profesionālās kartes izdošanas mērķis ir atvieglot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tādējādi veicinot darbaspēka mobilitāti.

Informācija par EPK ir pieejama vietnē "IMI Website Library"

Ja persona profesionālo kvalifikāciju farmaceita profesijā ir ieguvusi ES dalībvalstī, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai var izmantot arī elektronisko iesniegumu, ko nodrošina Eiropas Profesionālās kartes tiešsaistes platforma.

Latvijas Farmaceitu biedrība nodrošina Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu, izskatīšanu, tās apstrādi un turpmāku virzību reglamentētajā farmaceita profesijā.

Eiropas profesionālās kartes priekšrocības:

 • Jūsu izcelsmes valsts iestādes palīdzēs jums sagatavot pieteikumu un pārbaudīs, vai tas ir pareizs un aizpildīts pilnīgi. Tās arī apliecinās jūsu dokumentu autentiskumu un derīgumu.
 • Gatavojot nākamos iesniegumus, jums nebūs dokumenti augšupjāielādē atkal.
 • Ja uzņemošās valsts atbildīgās iestādes neizskata jūsu pieteikumu noteiktajā termiņā, kvalifikācija tiks atzīta automātiski, un jūs varēsit izveidot EPK sertifikātu savā tiešsaistes kontā.

EPK izdošanas procedūra

 1. IMI sistēmā tiek saņemts EPK pieteikums
 2. Akceptē (pieņem)  pieteikumu vai noraida (obligāti pamatojot noraidījumu)
 3. Pārbauda pievienoto dokumentu pilnīgumu
 4. Ja nepieciešams, pieprasa papildu dokumentus  un samaksu (nedēļas laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas)
 5. Ja pieprasījums tiek noraidīts, uzraksta pamatojumā noraidījuma iemeslu

Kas notiek, kad esat iesniedzis pieteikumu

 • 1 nedēļas laikā: jūsu izcelsmes valsts iestāde apstiprina jūsu pieteikuma saņemšanu, informē jūs par trūkstošiem dokumentiem (ja tādi ir) un maksu, ko tā prasa;
 • jūsu izcelsmes valsts iestādei ir 1 mēnesis, lai pārbaudītu pieteikumu un pārsūtītu to uzņemošajai valstij;
 • ja esat farmaceits varat izmantot automātisko atzīšanu, uzņemošajai valstij jāpieņem galīgais lēmums ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā (1 mēnesis + divreiz 2 nedēļu pagarinājums).
 • Ja nevarat izmantot automātisko atzīšanu, uzņemošajai valstij jāpieņem galīgais lēmums ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā (2 mēneši + divreiz 2 nedēļu pagarinājums).
 • Ja uzņemošās valsts iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst šīs valsts standartiem, tās var pieprasīt, lai izturat zināšanu pārbaudi.
 • Ja iestādes noraidīs jūsu pieteikumu, tām būs jāpaskaidro šāda lēmuma iemesli un jāiepazīstina jūs ar pārsūdzības iespējām.
 • Ja uzņemošās valsts iestādes nav pieņēmušas lēmumu juridiski noteiktajā termiņā, jūsu kvalifikācija tiks atzīta klusējot un jūs varēsit no sava konta izveidot EPC sertifikātu.

Informācija, kas jāiesniedz kopā ar EPK pieteikumu:

Pretendents EPK pieteikumā sniedz šādu informāciju:

 1. pretendenta identitāte (personas pilsonību apliecinošs dokuments)
 2. attiecīgās personas profesionālās kvalifikācijas apliecinošie dokumenti, kas dod iespēju pretendēt uz konkrēto profesiju;
 3. Kompetentās iestādes izziņas:  profesionālās organizācijas izziņa, kas pierāda, ka jūs atbilstat visiem nosacījumiem, lai strādātu savā profesijā izcelsmes valstī, un ka jums nav aizliegts praktizēt.
 4. dalībvalsts, kurā pretendents plāno veikt uzņēmējdarbību, vai dalībvalsts, kurā pretendents plāno īslaicīgu un gadījuma rakstura pakalpojumu sniegšanu;
 5. dalībvalsts, kurā pretendentam ir likumīgs statuss attiecīgo darbību veikšanai pieteikuma iesniegšanas brīdī;
 6. plānotās profesionālās darbības mērķi:
 •        uzņēmējdarbības izveide (pastāvīga pakalpojumu sniegšana)
 •        īslaicīga un gadījuma rakstura pakalpojumu sniegšana;

EPC ir spēkā:

 • uz nenoteiktu laiku, ja vēlaties apmesties jaunajā valstī uz pastāvīgu dzīvi,
 • 18 mēnešus, ja sniedzat pakalpojumus īslaicīgi un jūsu profesija ir saistīta ar sabiedrības veselību vai drošību

Ja iestādes noraidīs jūsu pieteikumu, tām būs jāpaskaidro šāda lēmuma iemesli un jāiepazīstina jūs ar pārsūdzības iespējām.

 

 

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2020. gada 27. aprīlī, plkst. 15:38
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi