Sūdzību izskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” noteikto kandidāti, pretendenti un sertificētie farmaceiti sūdzības var iesniegt sertificēšanas institūcijā. Sūdzības par sertifikācijas procesu un vērtēšanas kritērijiem iesniedz LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisijā un tās reģistrē Sūdzību reģistrācijas žurnālā. Iesniegtās sūdzības izvērtē viena mēneša laikā. Sertifikācijas komisija ir atbildīga par visas informācijas iegūšanu, lai izvērtētu sūdzības pamatotību. Sūdzības izvērtēšanas process un pieņemtie lēmumi (t.sk. lēmumi par korektīvām darbībām) tiek protokolēti. Par pieņemto lēmumu sūdzību iesniedzēju informē rakstiski ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja sūdzības izvērtēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai nepieciešams ilgāks laiks, sūdzības iesniedzējam sniedz pārskatu par lietas virzību. Sertifikācijas komisijas sēdes lēmumu farmaceits ir tiesīgs apstrīdēt sertificēšanas institūcijā; sertificēšanas institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 Sūdzības par sertificētās personas darbību profesionālās kompetences sertifikāta darbības sfērā jāiesniedz Sertifikācijas komisijā, tās reģistrē Sūdzību reģistrācijas žurnālā. Iesniegtās sūdzības viena mēneša laikā tiek izskatītas Sertifikācijas komisijas sēdē, izvērtējot to pamatotību un ievērojot taisnīguma un godīguma principu attiecībā pret visām iesaistītajām pusēm. Farmaceitu, kura lietu izskata, brīdina par sēdi vismaz divas nedēļas pirms sēdes un viņa piedalīšanās ir obligāta. Sūdzību izskatīšanā ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā pret sūdzības iesniedzēju un sūdzības priekšmetu. Komisija respektē farmaceita rakstisku lūgumu izskatīt jautājumu bez viņa klātbūtnes. Ja farmaceits nav ieradies un nav zināms viņa prombūtnes iemesls, komisija jautājuma izskatīšanu atliek. Ja noskaidrots, ka kavējuma iemesli nav uzskatāmi par attaisnojošiem, farmaceitam paziņo nākošās sēdes datumu, un tad jautājumu izskata neatkarīgi no farmaceita klātbūtnes.

Lēmumu pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties visiem komisijas locekļiem. Komisijas lēmumu farmaceits ir tiesīgs apstrīdēt sertificēšanas institūcijā; sertificēšanas institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


Apelāciju izskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” noteikto kandidāti, pretendenti un sertificētie farmaceiti  Sertifikācijas komisijas lēmumus var apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2019. gada 24. aprīlī, plkst. 14:04
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK