Kas jāņem vērā Ukrainas civiliedzīvotājiem lai varētu strādāt kā farmācijas speciālisti aptiekā Latvijā

Kas jāņem vērā Ukrainas civiliedzīvotājiem lai varētu strādāt kā farmācijas speciālisti aptiekā Latvijā

Vispirms Ukrainas civiliedzīvotājam jāiegūst personu identifikācijas dokumenti Latvijā. Darba attiecības Latvijā var uzsākt, ja ir saņemta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam. Informācija par ilgtermiņa vīzas saņemšanu pieejama PMLP vietnē:  https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem 

Farmācijas speciālisti varēs sniegt īslaicīgus  profesionālos  pakalpojumus līdz 1 gadam, bet tas nenozīmē profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Sadarbībā ar potenciālo darba devēju, Latvijas Farmaceitu biedrība izskata iespēju nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotājus farmaceitiskajā aprūpē saskaņā ar Ministru kabineta noteikto īslaicīgu profesionālo pakalpojumu  sniegšanas kārtību (21.01.2021. MK noteikumi Nr. 47). Minētās personas drīkstēs strādāt farmaceita tiešā vadībā klātienē, kur nepieciešams, darba devējam nodrošinot tulkošanu.

Lai saņemtu atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Latvijā sniegt īslaicīgus profesionālus pakalpojumus reglamentētā farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā, Ukrainas civiliedzīvotājam jāreģistrējas LFB, iesniedzot sekojošus dokumentus:

  1. Jāaizpilda deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu (potenciālie darba devēji tiek aicināti palīdzēt aizpildīt un iesniegt deklarāciju);
  2. Deklarācijai jāpievieno:

            2.1. personu apliecinoša  dokumenta (pase, ID), vīzas  ar tiesībām uz nodarbinātību kopijas,    uzrādot dokumentu oriģinālus;

          2.2. (obligāti) izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošā  dokumenta kopiju  (diploms), uzrādot dokumenta oriģinālu;

             2.3. fotogrāfiju (3,5 x 4,5);

            2.4. profesionālās darba pieredzes aprakstu, kas attiecas uz farmaceita vai farmaceita asistenta pienākumu pildīšanu aptiekā. Aprakstam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:  darba attiecību periods, darba vietas nosaukums un ieņemamais amats.

          2.5 potenciālā darba devēja izziņa, kurā norāda personas darba vietu, ieņemamo amatu un farmaceitu/-us, kura tiešā vadībā strādās īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniedzējs.

           3. Atļauja īslaicīgai darbībai Latvijā tiek izsniegta uz vienu gadu.

    Skaidrojums sagatavots pamatojoties uz “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu” un Ministru kabineta 21.01.2021. noteikumiem Nr. 47 „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”. 

Ukraiņu mediķu un farmaceitu nodarbinātība - infografikas šeit