ĀRVALSTĪS IEGŪTAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Tā kā farmaceita un farmaceita asistenta profesijas Latvijā ir reglamentētas profesijas, tad tie, kuriem ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī, un viņi vēlas strādāt šajās profesijās arī Latvijā, vispirms jāvēršas Akadēmiskās Informācijas centrā kvalifikācijas atzīšanai -  www.aic.lv.

Latvijas Farmaceitu biedrība izskata Akadēmiskā Informācijas centra izsniegto izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā  noteiktajām prasībām. 

Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ietver pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas,  pieredzes vērtēšanu, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, un lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz ekspertu atzinumiem par ārvalastīs iegūtās farmaceita/farmaceita asistenta izglītības un kvalifikācijas atbilstību Latvijā.


PAR EIROPAS PROFESIONĀLĀS  KARTES  (EPC) IZDOŠANU

Sākot ar 2016.gada 18.janvāri IMI sistēmā ir uzsācis darbību  Eiropas Profesionālās kartes (EPK) modulis. Nacionālais IMI koordinators Latvijā ir  Ekonomikas ministrija.

Informācija par EPK ir pieejama vietnē “IMI Website Library” 

Ja persona profesionālo kvalifikāciju farmaceita profesijā ir ieguvusi ES dalībvalstī, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai var izmantot arī elektronisko iesniegumu, ko nodrošina Eiropas Profesionālās kartes tiešsaistes platforma.

Samaksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.103.

  • Eiropas profesionālās kartes pieteikuma apstrāde – pieteikumu saņemot no personas, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā, kā arī no personas, kam Latvijas Republikā ir atzīta profesionālā kvalifikācija un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai farmaceita reglamentētajā profesijā citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, – 80 euro;
  • Eiropas profesionālās kartes pieteikuma apstrāde un Eiropas profesionālās kartes izdošana – pieteikumu saņemot no personas, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā, kā arī no personas, kam Latvijas Republikā ir atzīta profesionālā kvalifikācija un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai farmaceita reglamentētajā profesijā citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, – 80 euro;
  • Eiropas profesionālās kartes pieteikuma apstrāde un Eiropas profesionālās kartes izdošana – pieteikumu saņemot no personas, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai farmaceita reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, – 240 euro.


PROCEDŪRA ĪSLAICĪGO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu farmaceita profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakapojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā) un šī persona veic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī, tad ir jāiesniedz deklarācija institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību - Latvijas Farmaceitu biedrībai.

Deklarācijas saturu nosaka ar Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 168 „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.103. samaksa par kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai - 100 EUR.

 

Normatīvie akti:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/36/ek "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"

Likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

19.02.2002. MK noteikumi Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai"

15.02.2005. MK noteikumi Nr.124  Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

06.06.2006. MK noteikumi Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

30.11.2009. MK noteikumi Nr.1365 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"

28.06.2016. MK noteikumi Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību"

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"

31.01.2017. MK noteikumi Nr. 71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz reglamentētās profesijas profesionālo darbību daļu, Latvijas Republikā reglamentētās profesijās"

28.03.2017. MK noteikumi Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

19.09.2017.  MK noteikumi Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"

05.03.2019. MK noteikumi Nr.103 "Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus"

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2019. gada 23. maijā, plkst. 10:25
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK